Categories
Giải Trí

Lỗi thường gặp khi nâng cấp Youtube Premium là tham gia một Family mới mà chưa thoát nhóm gia đình Youtube cũ. Khi bạn gặp lỗi này, hãy chủ động thoát Family cũ để có thể tham gia nhóm Family mới theo hướng dẫn sau.

Lỗi trong hình khi bạn tham gia một Family mới mà chưa thoát Family cũ

Bước 1:
Truy cập trang https://families.google.com/families bằng tài khoản Google của bạn. 
Bạn sẽ thấy nhóm gia đình cũ của bạn, bạn có thể là chủ gia đình hoặc là thành viên. Bạn cần phải xóa/ thoát nhóm gia đình Youtube cũ này để tham gia gói Youtube Premium mới.
Truy cập trang https://families.google.com/families bằng tài khoản Google của bạn.
Bước 2:
Bấm vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trong hình:
Hướng dẫn thoát nhóm gia đình Youtube Premium 2024 - Foxfio.com
Bước 3:
Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:
Hướng dẫn thoát nhóm gia đình Youtube Premium 2024 - Foxfio.com
Bước 4:
Nhập lại mật khẩu và bấm tiếp theo:
Hướng dẫn thoát nhóm gia đình Youtube Premium 2024 - Foxfio.com
Bước 5:
Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:
Hướng dẫn thoát nhóm gia đình Youtube Premium 2024 - Foxfio.com
Bước 6:
Có thông báo như hình ảnh là thoát Family thành công!
Hướng dẫn thoát nhóm gia đình Youtube Premium 2024 - Foxfio.com
Sau khi thoát thành công, bạn nhấn lại vào Link Invite Family để được nâng cấp Youtube Premium nhé.
Foxfio chúc bạn thành công!