Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium

Categories
Khác

Sau khi nhận được yêu cầu nâng cấp, Foxfio sẽ gửi email Mời tham gia Youtube Premium Family của chúng tôi. Bạn chỉ cần bấm Xác nhận tham gia như hướng dẫn sau là được kích hoạt nhé. Bước 1: Kiểm tra thư Invite từ Youtube hoặc Google Bước 2: Truy cập thư và bấm […]