Categories
Khác

Bạn hãy đọc kỹ và làm theo các bước Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium để nâng cấp nhanh chóng nhé.

Sau khi nhận được yêu cầu nâng cấp, Foxfio sẽ gửi email Mời tham gia Youtube Premium Family của chúng tôi. Bạn chỉ cần bấm Xác nhận tham gia như hướng dẫn sau là được kích hoạt nhé.

 

Bước 1: Kiểm tra thư Invite từ Youtube hoặc Google

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium - Foxfio.com

Bước 2: Truy cập thư và bấm nút Đồng ý tham gia (Accept Invitation)

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium - Foxfio.com

Bước 4: Tại trang tiếp theo, bạn bấm nút Bắt đầu (Get Started)

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium - Foxfio.com

Bước 5: Tại trang tiếp theo, bạn kiểm tra email tham gia của bạn đã đúng chưa, nếu chưa đúng thì chọn Đổi tài khoản (Switch Account) để đổi email khác.
Sau đó bấm nút Tham gia gia đình (Join Family), tài khoản sẽ được kích hoạt Premium.

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium - Foxfio.com

Bước 6: Kiểm tra kích hoạt Premium của tài khoản
Bạn vào phần Giao dịch mua và gói thành viên (Purchases and memberships), nếu có hiển thị gói Family Membership như hình sau thì tài khoản đã kích hoạt thành công.

Hướng dẫn kích hoạt Youtube Premium - Foxfio.com

 

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình kích hoạt, vui lòng chụp hình lỗi và gửi tin nhắn cho Foxfio để chúng tôi hỗ trợ nhé.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ tại Foxfio.com!